توضیحات


آدرس : کیش روبری بازار مروارید ایوان مروارید رستوران ملل


تلفن : 07644458490


نام مدیر آقای میرشرایط استفاده


هر کد تخفیف برای یک صورتحساب قابل استفاده است و برای هر صورتحساب تنها از یک کد تخفیف  می توان استفاده کرد


ارا ئه پرینت کد تخفیف الزامی است


مهلت استفاده از هر کد از زمان تهیه تا یک ماه بعد از آن می باشد


لطفاً جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 07644458490 تماس حاصل فرمایید