توضیحات


آدرس : کیش روبری بازار مروارید ایوان مروارید رستوران مشاهیر


تلفن : 07644458434


نام مدیر آقای کامرانیشرایط استفاده


هر کد تخفیف برای یک صورتحساب قابل استفاده است و برای هر صورتحساب تنها از یک کد تخفیف  می توان استفاده کرد


ارا ئه پرینت کد تخفیف الزامی است


مهلت استفاده از هر کد از زمان تهیه تا یک ماه بعد از آن می باشد


لطفاً جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 07644458435 تماس حاصل فرمایید