توضیحات


آدرس : کیش روبری بازار مروارید ایوان مروارید رستوران پاریس


تلفن : 07644458918


نام مدیرآقای نظیفی


تور کیششرایط استفاده


هر کد تخفیف برای یک صورتحساب قابل استفاده است و برای هر صورتحساب تنها از یک کد تخفیف  می توان استفاده کرد


ارا ئه پرینت کد تخفیف الزامی است


مهلت استفاده از هر کد از زمان تهیه تا یک ماه بعد از آن می باشد


لطفاً جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 07644458918 تماس حاصل فرمایید