توضیحات


آدرس : کیش بازار مروارید  بازارچه آریا غرفه 9


تلفن : 07644458209


نام مدیرآقای پیردادیشرایط استفاده


هر کد تخفیف برای یک صورتحساب قابل استفاده است و برای هر صورتحساب تنها از یک کد تخفیف  می توان استفاده کرد


با توجه به تنوع اجناس آرایشی و بهداشتی کمترین تخفیف 20 و بیشترین 40 درصد می باشد که با توجه به نوع خرید درصد تخفیف از طرف فروشنده هنگام خرید اعلام می گردد که بین 20تا 40درصد می باشد


ارا ئه پرینت کد تخفیف الزامی است


مهلت استفاده از هر کد از زمان تهیه تا یک ماه بعد از آن می باشد


لطفاً جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 07644458209 تماس حاصل فرمایید