توضیحات


آدرس : کیش بازار ونوس طبقه اول غرفه 192


تلفن : 09347699286و09347689288و07644463746


نام مدیرآقا ی هنرمندی


شرایط اجاره خودرو


همراه داشتن گواهینامه معتبر و کارت شناسایی


ضمانت اجاره خودرو  2 تا 7 میلیون وجه نقد یا چک معتبر بانکی بنام اجاره کننده براساس ارزش  خودرو در وجه شرکت بدون تاریخ و قلم خوردگی 


سه میلیون ریال وجه نقد به عنوان ودیعه ضمانت جهت جرایم احتمالی نزد شرکت که بازپرداخت آن یک ماه پس از استعلامشرایط استفاده


هر کد تخفیف برای یک صورتحساب قابل استفاده است و برای هر صورتحساب تنها از یک کد تخفیف  می توان استفاده کرد


تخفیف نسبت به نوع خودرو از 20 الی 30 درصد می باشد لطفا با فروشنده هماهنگ نمایید.


ارا ئه پرینت کد تخفیف الزامی است


مهلت استفاده از هر کد از زمان تهیه تا یک ماه بعد از آن می باشد


لطفاً جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 09347699286و09347689288 تماس حاصل فرمایید