توضیحات


آدرس : کیش روبری بازار مروارید ایوان مروارید رستوران مشاهیر


تلفن : 07644452681الی85


نام مدیر آقای کریمی


www.akbartea.irشرایط استفاده


هر کد تخفیف برای یک صورتحساب قابل استفاده است و برای هر صورتحساب تنها از یک کد تخفیف  می توان استفاده کرد


ارا ئه پرینت کد تخفیف الزامی است


مهلت استفاده از هر کد از زمان تهیه تا یک ماه بعد از آن می باشد


لطفاً جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 07644452681 الی 85 تماس حاصل فرمایید