توضیحات


آدرس : کیش روبری بازار مروارید ایوان مروارید رستوران خانه برگر


تلفن : 07644458411


نام مدیر خانم سعدیشرایط استفاده


هر کد تخفیف برای یک صورتحساب قابل استفاده است و برای هر صورتحساب تنها از یک کد تخفیف  می توان استفاده کرد


ارا ئه پرینت کد تخفیف الزامی است


مهلت استفاده از هر کد از زمان تهیه تا یک ماه بعد از آن می باشد


لطفاً جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 07644458411 تماس حاصل فرمایید