توضیحات


آدرس : کیش روبری بازار مروارید ایوان مروارید رستوران مجلل


تلفن : 07644458499


نام مدیر آقای مهدوی


تور کیشتور کیششرایط استفاده


هر کد تخفیف برای یک صورتحساب قابل استفاده است و برای هر صورتحساب تنها از یک کد تخفیف  می توان استفاده کرد


ارا ئه پرینت کد تخفیف الزامی است


مهلت استفاده از هر کد از زمان تهیه تا یک ماه بعد از آن می باشد


لطفاً جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 07644458499 تماس حاصل فرمایید