توضیحات


آدرس : کیش روبری بازار مروارید ایوان مروارید رستوران  آذر بناب  کیش


تلفن : 9  -07644458458


نام مدیر آقای وحیدان
شرایط استفاده


هر کد تخفیف برای یک صورتحساب قابل استفاده است و برای هر صورتحساب تنها از یک کد تخفیف  می توان استفاده کرد


ارا ئه پرینت کد تخفیف الزامی است


مهلت استفاده از هر کد از زمان تهیه تا یک ماه بعد از آن می باشد


لطفاً جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره9- 07644458458 تماس حاصل فرمایی