توضیحات


آدرس : کیش جنب بازار پردیس


تلفن : 07644456764


نام مدیر آقای شهبازی


www.kouhsangi.ir


 
شرایط استفاده


هر کد تخفیف برای یک صورتحساب قابل استفاده است و برای هر صورتحساب تنها از یک کد تخفیف  می توان استفاده کرد


ارا ئه پرینت کد تخفیف الزامی است


مهلت استفاده از هر کد از زمان تهیه تا یک ماه بعد از آن می باشد


لطفاً جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 07644456764 تماس حاصل فرمایید