اطلاعات هتل قیمت 2 تخته ( هر نفر) قیمت 3 تخته ( هر نفر ) قیمت 4 تخته ( هر نفر ) قیمت کودک بدون تخت توضیحات
مهر رضا

B.B
630 هزار تومان 630 هزار تومان 630 هزار تومان 530 هزار تومان اقامت-صبحانه-
مهررضا

F.B
660 هزار تومان 660 هزار تومان 660 هزار تومان 530 هزار تومان اقامت-صبحانه-ناهار-شام-
زیتون

F.B
670 هزار تومان 670 هزار تومان 670 هزار تومان 530 هزار تومان اقامت-صبحانه-ناهار-شام- سرویس به حرم
ارم

F.B
680 هزار تومان 680 هزار تومان 680 هزار تومان 530 هزار تومان اقامت-صبحانه-ناهار-شام-
فرهاد

F.B
700 هزار تومان 700 هزار تومان 700 هزار تومان 530 هزار تومان اقامت-صبحانه-ناهار-شام-
ایساتیس

F.B
720 هزار تومان 720 هزار تومان 720 هزار تومان 530 هزار تومان اقامت-صبحانه-ناهار-شام- سرویس به حرم
هلیا

F.B
790 هزار تومان 790 هزار تومان 790 هزار تومان 530 هزار تومان اقامت-صبحانه-ناهار-شام-
نیما

F.B
790 هزار تومان 790 هزار تومان 790 هزار تومان 530 هزار تومان اقامت-صبحانه-ناهار-شام
سهند

F.B
880 هزار تومان 880 هزار تومان 880 هزار تومان 530 هزار تومان اقامت-صبحانه-ناهار-شام-استقبال فرودگاهی
کیانا

F.B
970 هزار تومان 970 هزار تومان 970 هزار تومان --- اقامت-صبحانه-ناهار-شام-استقبال فرودگاهی
درویشی

B.B
1,250 هزار تومان --- --- --- اقامت-صبحانه استقبال فرودگاهی

خدمات تور

توضیحات تور