اطلاعات هتل قیمت 2 تخته ( هر نفر) قیمت 3 تخته ( هر نفر ) قیمت 4 تخته ( هر نفر ) قیمت کودک بدون تخت توضیحات
شارین

B.B
520 هزار تومان 520 هزار تومان 520 هزار تومان 400 هزار تومان صبحانه
شارین

F.B
580 هزار تومان 580 هزار تومان 580 هزار تومان 400 هزار تومان صبحانه-ناهار-شام-
زیتون

F.B
600 هزار تومان 600 هزار تومان 600 هزار تومان 400 هزار تومان صبحانه-ناهار-شام-سرویس به حرم
ایساتیس

F.B
660 هزار تومان 660 هزار تومان 660 هزار تومان 400 هزار تومان صبحانه-ناهار-شام-سرویس به حرم
هلیا

F.B
760 هزار تومان 760 هزار تومان 760 هزار تومان 400 هزار تومان صبحانه-ناهار-شام-
عماد

F.B
770 هزار تومان 770 هزار تومان 770 هزار تومان 400 هزار تومان صبحانه-ناهار-شام-استخر
سهند

F.B
870 هزار تومان 890 هزار تومان 890 هزار تومان 400 هزار تومان صبحانه-ناهار-شام-استقبال فرودگاهی
کیانا

F.B
960 هزار تومان 960 هزار تومان 960 هزار تومان 400 هزار تومان صبحانه-ناهار-شام-استقبال فرودگاهی
درویشی

B.B
1,210 هزار تومان 1,210 هزار تومان 1,210 هزار تومان 400 هزار تومان اقامت-صبحانه

خدمات تور

توضیحات تور