اطلاعات هتل قیمت 2 تخته ( هر نفر) قیمت 3 تخته ( هر نفر ) قیمت 4 تخته ( هر نفر ) قیمت کودک بدون تخت توضیحات
ستاره طلایی

B.B
410 هزار تومان --- --- 360 هزار تومان اقامت-صبحانه-اسنقبال فرودگاهی
فانوس

B.B
450 هزار تومان --- --- 360 هزار تومان اقامت-صبحانه-اسنقبال فرودگاهی
آرا

B.B
480 هزار تومان --- --- 360 هزار تومان اقامت-صبحانه-اسنقبال فرودگاهی
آفتاب شرق

B.B
495 هزار تومان --- --- 360 هزار تومان اقامت-صبحانه-اسنقبال فرودگاهی
پارس نیک

B.B
540 هزار تومان --- --- 360 هزار تومان اقامت-صبحانه-اسنقبال فرودگاهی
سارا

B.B
650 هزار تومان --- --- 360 هزار تومان اقامت-صبحانه-اسنقبال فرودگاهی
هلیا

B.B
690 هزار تومان --- --- 360 هزار تومان اقامت-صبحانه-اسنقبال فرودگاهی
شایلی

B.B
720 هزار تومان --- --- 360 هزار تومان اقامت-صبحانه-اسنقبال فرودگاهی
پارمیدا

B.B
740 هزار تومان --- --- 360 هزار تومان اقامت-صبحانه-اسنقبال فرودگاهی
شایگان

B.B
820 هزار تومان --- --- 360 هزار تومان اقامت-صبحانه-اسنقبال فرودگاهی
سورینت مریم

B.B
890 هزار تومان --- --- 360 هزار تومان اقامت-صبحانه-اسنقبال فرودگاهی
شایان

B.B
980 هزار تومان --- --- 360 هزار تومان اقامت-صبحانه-اسنقبال فرودگاهی
ترنج

B.B
1,550 هزار تومان --- --- 360 هزار تومان اقامت-صبحانه-ناهار-شام-اسنقبال فرودگاهی

خدمات تور

اقامت-صبحانه-اسنقبال فرودگاهی
( به ازای خرید تور از درصد تخفیف رستوران و رنت ماشین و عطر فروشی از 10 تا 40 درصد تخفیف برخوردار خواهید شد )

توضیحات تور