اطلاعات هتل قیمت 2 تخته ( هر نفر) قیمت 3 تخته ( هر نفر ) قیمت 4 تخته ( هر نفر ) قیمت کودک بدون تخت توضیحات
مهر رضا

B.B
310 هزار تومان --- --- --- صبحانه اقامت
مهررضا

F.B
350 هزار تومان --- --- --- صبحانه ناهار شام
فرهاد

F.B
370 هزار تومان --- --- --- صبحانه ناهار شام سرویس به حرم
ارم

F.B
400 هزار تومان --- --- --- صبحانه ناهار شام
ایساتیس

F.B
430 هزار تومان --- --- --- صبحانه ناهار شام بوفه
نیما

F.B
470 هزار تومان --- --- --- صبحانه ناهار شام
پارمیدا

F.B
480 هزار تومان --- --- --- صبحانه ناهار شام استخر
هلیا

F.B
510 هزار تومان --- --- --- صبحانه ناهار شام
درویشی

B.B
990 هزار تومان --- --- --- صبحانه اقامت استقبال

خدمات تور

صبحانه ناهار شام بلیط رفت برگشت اقامت

توضیحات تور