اطلاعات هتل قیمت 2 تخته ( هر نفر) قیمت 3 تخته ( هر نفر ) قیمت 4 تخته ( هر نفر ) قیمت کودک بدون تخت (2 تا 5 سال) توضیحات
ققنوس

B.B
390 هزار تومان 390 هزار تومان --- 310 هزار تومان صبحانه استقبال فرودگاهی
گرند

B.B
390 هزار تومان 390 هزار تومان --- 310 هزار تومان صبحانه بوفه، استقبال فرودگاهی
ستاره کیش

B.B
400 هزار تومان 400 هزار تومان --- 310 هزار تومان صبحانه بوفه، استقبال فرودگاهی
نعطیلات

B.B
420 هزار تومان 420 هزار تومان --- 310 هزار تومان صبحانه استقبال فرودگاهی
گلدیس

B.B
430 هزار تومان 430 هزار تومان --- 310 هزار تومان صبحانه استقبال فرودگاهی
ارا

B.B
450 هزار تومان 450 هزار تومان --- 310 هزار تومان صبحانه بوفه، استقبال فرودگاهی
لوتوس

B.B
460 هزار تومان 460 هزار تومان --- 310 هزار تومان صبحانه بوفه، استقبال فرودگاهی
پارس نیک

B.B
480 هزار تومان 480 هزار تومان --- 360 هزار تومان صبحانه بوفه، استقبال فرودگاهی
گاردنیا

B.B
500 هزار تومان 500 هزار تومان --- 360 هزار تومان صبحانه، استقبال فرودگاهی
پارس نیک

B.B
520 هزار تومان 520 هزار تومان --- 310 هزار تومان صبحانه استقبال فرودگاهی
شایلی

B.B
520 هزار تومان 520 هزار تومان --- 360 هزار تومان صبحانه بوفه، استقبال فرودگاهی
پارسیان

B.B
540 هزار تومان 540 هزار تومان --- 310 هزار تومان صبحانه استقبال فرودگاهی
آریان

B.B
540 هزار تومان 540 هزار تومان --- 310 هزار تومان صبحانه استقبال فرودگاهی
جام جم

B.B
550 هزار تومان 550 هزار تومان --- 310 هزار تومان صبحانه استقبال فرودگاهی
پارمیدا

B.B
630 هزار تومان 630 هزار تومان --- 310 هزار تومان صبحانه استقبال فرودگاهی
هلیا

B.B
650 هزار تومان 650 هزار تومان --- 310 هزار تومان صبحانه استقبال فرودگاهی
سورینت مریم

B.B
690 هزار تومان 690 هزار تومان --- 310 هزار تومان صبحانه استقبال فرودگاهی
ویدا

B.B
780 هزار تومان 780 هزار تومان --- 310 هزار تومان صبحانه استقبال فرودگاهی
شایگان

B.B
780 هزار تومان 780 هزار تومان --- 310 هزار تومان صبحانه بوفه، استقبال فرودگاهی
شایان

B.B
790 هزار تومان 790 هزار تومان --- 310 هزار تومان صبحانه استقبال فرودگاهی
پارمیس

H.B
895 هزار تومان 895 هزار تومان --- 310 هزار تومان صبحانه و ناهار استقبال فرودگاهی
مارینا پارک

B.B
1,190 هزار تومان 1,190 هزار تومان --- 310 هزار تومان صبحانه بوفه، استقبال فرودگاهی
ترنج

H.B
1,890 هزار تومان 1,890 هزار تومان --- 310 هزار تومان صبحانه و ناهار استقبال فرودگاهی

خدمات تور

توضیحات تور