اطلاعات هتل قیمت 2 تخته ( هر نفر) قیمت 3 تخته ( هر نفر ) قیمت 4 تخته ( هر نفر ) قیمت کودک بدون تخت (2 تا 5 سال) توضیحات
ستاره طلایی

B.B
460 هزار تومان 460 هزار تومان --- 400 هزار تومان صبحانه بوفه، استقبال فرود گاهی
بزرگ ارم

B.B
600 هزار تومان 570 هزار تومان --- 400 هزار تومان صبحانه بوفه، استقبال فرود گاهی
لوتوس

B.B
650 هزار تومان 590 هزار تومان --- 400 هزار تومان صبحانه بوفه، استقبال فرودگاهی
سارا

B.B
650 هزار تومان 620 هزار تومان --- 400 هزار تومان صبحانه بوفه، استقبال فرود گاهی
سورینت مریم

B.B
790 هزار تومان 780 هزار تومان --- 400 هزار تومان صبحانه بوفه، استقبال فرودگاهی
شایگان

B.B
840 هزار تومان 730 هزار تومان --- 400 هزار تومان صبحانه بوفه، استقبال فرود گاهی
پارمیس

B.B
870 هزار تومان 820 هزار تومان --- 400 هزار تومان صبحانه بوفه، استقبال فرود گاهی

خدمات تور

توضیحات تور