اطلاعات هتل قیمت 2 تخته ( هر نفر) قیمت 3 تخته ( هر نفر ) قیمت کودک بدون تخت (2 تا 5 سال) نوزاد توضیحات
مهر رضا

B.B
450 هزار تومان 450 هزار تومان 380 هزار تومان 180 هزار تومان صبحانه
مهررضا

F.B
520 هزار تومان 520 هزار تومان 380 هزار تومان 180 هزار تومان صبحانه، نهار، شام
ارم

F.B
580 هزار تومان 580 هزار تومان 380 هزار تومان 180 هزار تومان صبحانه، نهار، شام
فرهاد

F.B
590 هزار تومان 590 هزار تومان 380 هزار تومان 180 هزار تومان صبحانه، نهار، شام
هلیا

F.B
760 هزار تومان 760 هزار تومان 480 هزار تومان 180 هزار تومان صبحانه، نهار، شام
ایساتیس

F.B
810 هزار تومان 810 هزار تومان 480 هزار تومان 180 هزار تومان صبحانه، نهار، شام
پارمیدا

B.B
950 هزار تومان 950 هزار تومان --- 180 هزار تومان صبحانه و ناار و شام استخر و سونا و جکوزی رایگان
سهند

F.B
1,000 هزار تومان --- --- 180 هزار تومان صبحانه و ناهار و شام استقبال فرودگاهی
کیانا

F.B
1,120,000 هزار تومان --- --- 180 هزار تومان صبحانه و ناهار و شام استقبال فرودگاهی

خدمات تور

توضیحات تور