اطلاعات هتل قیمت 2 تخته ( هر نفر) قیمت 3 تخته ( هر نفر ) قیمت کودک بدون تخت (2 تا 5 سال) نوزاد توضیحات
مهر رضا

B.B
560 هزار تومان 560 هزار تومان 440 هزار تومان 180 هزار تومان صبحانه
مهررضا

F.B
620 هزار تومان 620 هزار تومان 440 هزار تومان 180 هزار تومان صبحانه، نهار، شام
زیتون

F.B
640 هزار تومان 640 هزار تومان 440 هزار تومان 180 هزار تومان صبحانه، نهار، شام
ارم

F.B
650 هزار تومان 650 هزار تومان 440 هزار تومان 180 هزار تومان صبحانه، نهار، شام
ایساتیس

F.B
700 هزار تومان 700 هزار تومان 440 هزار تومان 180 هزار تومان صبحانه، نهار، شام
هلیا

F.B
770 هزار تومان 770 هزار تومان 440 هزار تومان 180 هزار تومان صبحانه، نهار، شام
عماد

F.B
770 هزار تومان 770 هزار تومان 440 هزار تومان 180 هزار تومان صبحانه، نهار، شام استخر رایگان
سهند

F.B
920 هزار تومان 920 هزار تومان --- 180 هزار تومان صبحانه و ناهار و شام استقبال فرودگاهی
کیانا

F.B
970 هزار تومان 970 هزار تومان --- 180 هزار تومان صبحانه و ناهار و شام استقبال فرودگاهی
درویشی

B.B
1,250 هزار تومان 1,250 هزار تومان --- 180 هزار تومان صبحانه بوفه استقبال فرودگاهی

خدمات تور

توضیحات تور