دریاچه خضر نبی


وسعت دریاچه کمتر از نیم هکتار است و در عمیق ترین نقطه عمق آن  به حدود 5 متر می رسد،آب دریاچه که از چشمه  هم جوار آن تآمین می شود،شیرین بوده و از طریق اتصال به جریان رودخانه <<ویسر>> و سپس <<خیرود>> به دریای خزر سریز می شود.


بر پایه باورهای محلی این دریاچه در روزگاران دور محل عبور حضرت خضر بوده و و از این رو نام دریاچه را <<خضر نبی>> در کنار اسامی دیگری چون <<خضر رود کنار>>،<<خزر رود>> بر آن اطلاق شده است.انتساب این دریاچه به خضر نبی،به آن وجهه ای مقدس داده و بر این اساس بسیاری معتقدند در صورتی که آب زلال ،سرد و گوارای آن می تواند برای درمان انواع و اقسام بیماری ها مفید واقع شود،افسانه  ها و باورمندی ها ی مختلفی در مورد دریاچه وجود دارد که بسیاری از اهالی بومی این منطقه سخت به آن باور دارند از جمله آن می توان   به این نکته اشاره کرد که آنها معتقدند در صورتی که آب دریاچه به هر طریقی آلوده شود،باران شدیدی در منطقه شروع به باریدن می کند این باران سیل آسا تا  آنجا   ادامه پیدا می کند که یکی از ریش سفیدان دین دار محلی برای زدودن آلودگی ها از سطح آب روانه این دریاچه شود و سطح آن را از شاخ و برگ و انواع آلاینده ها ی پاک کند.تنها در این صورت است آسمان صاف و بارندگی قطع می شود.


دریاچه خضر نبی از منظر پوشش گیاهی و گوناگونی جانوری در نوع خود حائز اهمیت است ،در اطراف این دریاچه گونه های با ارزش گیاهی همچون ممرز،زبان گنجشک؛آزاد،زرشک،آلوچه،ازگی و .. رشد کرده و در ماًمن آن انواع مختلفی از پستانداران،پرندگان،آبزیان،خزندگان و دوزیستان به دور از گزند عوامل انسانی به زندگی خود ادامه می دهند که از آن جمله می توان به انواع مختلفی از پستانداران،گرندگان،آّزیان،خزندگان و دو زیستان به دور از گزند عوامل انسانی به زندگی خود ادامه دهند.